1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

za 22-01

MFC It Harspit stipet de aksje ‘#opencultuur’

Opnij lit de kulturele sektor yn Fryslân in lûd hearre dat sy sa gau as mooglik wer iepen wolle, diskear op de sosjale kanalen en paginagrut yn it Frysk Deiblêd en de Ljouwerter...