Beleef Dagbesteding

Beleef Dagbesteding

Voor Sneek en omgeving 

Dagbesteding Beleef voor Sneek en omgeving, is een dagbesteding voor zelfstandig wonende oudere mensen met dementie of geheugenproblemen. Onze gasten staan centraal en krijgen de échte aandacht en zorg die ze verdienen. Vanaf onze prachtige ruime- en huiselijke locatie bieden wij een geheel vernieuwde vorm van dagopvang en dagbesteding voor maximaal 6 gasten. 

Bent u of kent u iemand die als gevolg van dementie of geheugenproblemen het moeilijk vindt om op een aangename manier de dag door te komen?  Of bent u die partner die ook graag één of meerdere dagen tot rust wil komen? Dan is Dagbesteding Beleef voor u misschien wel de oplossing!

'Een thuis, waar ik mijzelf kan zijn en waar ik erbij hoor!''

Wij willen de gasten van Beleef een aangename dag kunnen bieden d.m.v. structurele en passende zinvolle activiteiten. 
Als dagbesteding is Beleef laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij. Wij stellen onze  gasten centraal en zijn persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. De hulpvraag van de gast is de leidraad tijdens het verlenen van veilige dagbesteding. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze gasten kunnen vertrouwen op professionele en deskundige hulpverlening.  

Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van onze  gasten maar ook de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Hierbij vormen we als team inclusief vrijwilligers het hart van de organisatie. Vanuit de professionaliteit en de deskundigheid van onze team willen wij onze zorgverlening continu verbeteren.  Samen met andere professionals uit het vak investeren wij ook in het preventief  informeren van specifieke groepen over leefstijl en gezondheidsrisico’s.

Meer weten? Kijk op: beleefdagbesteding.nl

Voorstellen

Mijn naam is Engelien Perridon, getrouwd en moeder van 3 kinderen.

'Ouderen met dementie en geheugenproblemen een thuis bieden, dat is mijn passie’'
 

In Sneek heb ik de afgelopen 30 jaar gewerkt voor instellingen die zorg verlenen aan mensen die lijden aan verschillende vormen van dementie, dit deed ik in een verpleeghuis te Sneek en in een kleinschalige zorgboerderij ook in Sneek.

Van dichtbij heb ik meegemaakt wat voor invloed deze aandoening heeft voor de mensen die het betreft maar ook voor de partner en familie.

Mijn uitgangspunt is dat iedere oudere met dementie en geheugenproblemen zich prettig, veilig en vertrouwd moet kunnen voelen. Door je goed in te leven in de persoon, naar wat zijn/haar behoeftes zijn. Een stuk levensgeschiedenis is hierbij erg van belang.

In eerste plaats wil ik mijn gasten een aangename dag kunnen bieden d.m.v. structurele en passende activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Naast de gasten een aangename dag te bezorgen kunnen ze ook de sociale contacten weer wat opbouwen en onderhouden.

‘'Ik wil de mensen het gevoel geven dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze erbij horen''

In de tweede plaats heeft de mantelzorger/partner de gelegenheid om even op adem te komen en heeft hij/zij even tijd voor zichzelf. Zodat we hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan de  ouderen met dementie om langer thuis te blijven wonen!  Zo zijn beiden geholpen.

De droom om een kleinschalige dagbesteding te beginnen is nu werkelijkheid geworden.

Dagbesteding BELEEF

Dagbesteding Beleef, voor Sneek en omgeving, is een dagbesteding bedoeld voor zelfstandig wonende mensen met dementie en geheugenproblemen. Onze ‘gasten’ staan centraal en krijgen de échte aandacht en zorg die ze verdienen. Beleef is gevestigd in het mooi vrij- en landelijk gelegen Oppenhuizen in de gemeente Sudwest-Fryslân. (Zuidwest Friesland) Vanaf deze prachtige ruime- en huiselijke locatie bieden wij een geheel vernieuwde vorm van dagopvang en dagbesteding, voor maximaal 6 gasten. Bent u of kent u iemand die als gevolg van dementie en geheugenproblemen het moeilijk vindt om op een aangename manier de dag door te komen? Of bent u die partner die ook graag één of meerdere dagen tot rust wil komen? Dan is Dagbesteding Beleef voor u misschien wel de oplossing!

Activiteiten

Dagbesteding Beleef schenkt aandacht aan de zelfredzaamheid van de ouderen en het behouden of activeren van aanwezige vaardigheden.

Enkele voorbeelden van deze zinvolle activiteiten zijn:

 • bespreken van onderwerpen uit het nieuws
 • gezamenlijk lezen van de krant
 • kook -en bakactiviteiten
 • ouderwetse gezelschapsspellen
 • geheugen training
 • wandelen
 • verzorgen van de tuin
 • ouderen gymnastiek/dansen
 • breien, haken of schilderen
 • muziek luisteren

In het algemeen wordt rekening gehouden met de achtergrond, zorgvraag en behoefte van de gast. Hierbij wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van Reminiscentie. Reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat.

Voor wie

Dagbesteding Beleef, voor Sneek en omgeving, is voor zelfstandig wonende ouderen die vanwege een beginnende of gevorderde vorm van dementie en geheugenproblemen, al dan niet in combinatie met een fysieke of sociale reden, extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.

Mensen die geheugenproblematiek hebben, bijvoorbeeld dementie, beleven de wereld om hun heen vaak anders. Wij willen de mensen graag de kracht geven dat het goed is zoals je bent of hoe je wordt. Door mee te gaan in hun beleving, maar ook aandacht te schenken aan zelfredzaamheid en behouden/activeren van aanwezige vaardigheden.

De charme van deze dagbesteding is de kleinschaligheid waarin de activiteiten in huiselijke sfeer worden aangeboden. Waardoor de gasten zich gelijkwaardig en geborgen voelen. Aandacht geven d.m.v. geheugentraining, beweging, voorbereiding koken/bakken, muziek en creatief bezig zijn. Maar waarbij de persoonlijke zorg en gezelligheid voorop staat en er goed wordt gekeken naar een ieder zijn behoeftes.

Alle mensen worden met respect behandeld, met verantwoorde activiteiten, die passend zijn op hun tempo/niveau.

Ook wordt de partner/mantelzorger ontlast en kan deze met een gerust hart even de tijd voor zich zelf nemen. Er vormt zo een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie.

Het aantal gasten dat per dag kan komen bestaat op dit moment uit maximaal 6 personen. Zo blijft het mogelijk om aan de wensen van de gasten te kunnen voldoen.

Onze werkwijze

Na de eerste kennismaking met de gast en Dagbesteding Beleef, bestaat er de mogelijkheid een dag mee te draaien op de dagbesteding. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Binnen 6 weken wordt dit zorgplan besproken met de gast en/of de mantelzorger. Elk half jaar vind er een evaluatie plaats met de mantelzorger en Dagbesteding Beleef. 

Daarnaast krijgen de gasten die hier prijs op stellen een dagboek van Beleef mee naar huis, waarin alles wat de gast die dag heeft beleefd wordt bijgehouden.

 

 


Algemene In- en exclusiecriteria

Algemen Inclusiecriteria

De volgende gasten komen in aanmerking voor zorg bij Beleef Dagbesteding:

 • Gasten met een actieve houding, die met inzet willen deelnemen in de groep en in de samenleving.

Wij werken bewust aan activering van onze gasten: alle gasten hebben daarom een vorm van dagbesteding.
Door deelname in de samenleving (een rol hebben) en verantwoordelijkheden krijgen op een bij de gast passend niveau, hebben onze gasten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. Hierdoor neemt hun eigenwaarde toe.

Algemene Exclusiecriteria

Gasten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en die bij Beleef dus niet geplaatst kunnen worden, zijn gasten waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Gasten die gedurende de dagbesteding medicatie nodig hebben, hebben dit in eigen beheer en dragen zelf zorg voor inname van deze medicatie. Dagbesteding Beleef dient eventueel medicatie aan, maar dient geen medicatie toe aan de gasten.