2021-11-08 19:14:30
dinsdag 9 november 2021

Ondernemersvereniging Top en Twel viert eerste lustrum

Afgelopen vrijdag vierde de Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT) haar 5 jarig jubileum bij een van de leden van het eerste uur, Lokaal 55. Het was een zeer geslaagde avond met een geweldige opkomst van rond de 70 personen. In 5 jaar tijd is de OVTT uitgegroeid tot een enthousiaste en actieve vereniging met 53 leden! 

De OVTT heeft in haar jonge bestaan al het volgende gerealiseerd:

  • Kom mar del yn Top & Twel in 2018;
  • De plattegronden en bewegwijzering in onze dorpen vernieuwd;
  • De utiliteitsgebouwen op de Forbiningswei en op het ijsbaanterrein verfraaid;
  • Jaarlijkse organisatie van de BHV cursus;
  • Deelname aan Boot Holland. 

Maar het mooiste van 5 jaar OVTT is de versterkte samenwerking. Ondernemers in Top & Twel leren elkaar beter kennen en maken elkaar sterker!


advertentie