Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT)

Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT)

De OVTT, voor en door ondernemers van Top & Twel

Top en Twel zijn prachtige dorpen om in te wonen en te werken. Uiteraard wil Ondernemersvereniging Top & Twel dit zo houden en waar mogelijk optimaliseren. De OVTT behartigt dan ook de belangen van de ondernemers van Top & Twel.

De doelstelling van de OVTT is:

Het bevorderen van het algehele ondernemersklimaat en de leefbaarheid in Top & Twel.

 • Belangstelling wekken voor de dorpen en voor wat de regio biedt en voortbrengt.
 • De positie van de ondernemers verbeteren door vergroten naamsbekendheid en betrokkenheid in de dorpen. Het vergroten van de zichtbaarheid van de ondernemers van Top & Twel.
 • Een goed lokaal ondernemersklimaat scheppen in de ruimste zin van het woord.
 • Verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en organisaties onderling.
 • In het kader van de leefbaarheid de faciliteiten van het dorp behouden en optimaliseren.
 • Het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemingen in het werkgebied van de vereniging.

Activiteiten van OVTT die gerelateerd kunnen worden aan deze doelstellingen:

 • Het bewerkstellingen van een intensivering van de contacten tussen de ondernemers onderling en het bieden van een platform voor de profilering van de bedrijven.

Kennisdelen, netwerken, samenwerken en collectieve cursussen volgen (bijvoorbeeld een BHV cursus) zijn enkele voorbeelden om het contact tussen de bedrijven te intensiveren.

 • Informatievoorziening onderling stimuleren. Vindbaarheid van bedrijven vergroten.
 • Bedrijven kunnen collectieve voordelen bedingen zoals; het ‘samen sterk’ zijn, marketing, kortingsregelingen en/of gezamenlijke inkopen.
 • Onderhouden van een goede relatie met andere lokale organisaties. Dit kan zorgdragen voor een positieve bijdrage aan het ondernemersklimaat en het bedrijfsresultaat.
 • Verbeteren van de communicatie met de gemeente.

De ondernemersvereniging kan de belangen van de betrokken organisaties mee behartigen. Dankzij korte lijnen met/ ondersteuning door de gemeente is het eenvoudiger om de juiste persoon binnen de gemeente te vinden bij diverse vraagstukken (bijvoorbeeld omgevingsvergunning). Ook is de gemeente hiermee beter op de hoogte van wat er speelt in ondernemend Top & Twel en kan hierop inspelen.

 • Faciliteren en bewaken van het proces rondom aanspraak maken op gelden van het Ondernemersfonds.

Wilt u lid worden van de OVTT? Onder het kopje leden vindt u onderaan de pagina een inschrijfformulier, deze kunt u invullen en sturen naar info@ondernemendtopentwel.nl.

Nieuws

Projecten

Nieuwe en afgronde projecten:

 

Verfraaiing van enkele utiliteitsgebouwtjes    (31-12)

Beste dorpsgenoten,

Even een berichtje van Doarpsbelang en de Ondernemersvereniging.

Een paar jaar geleden heeft een dorpsarchitecte onze dorpen bekeken en adviezen gegeven. De omgeving en verzorging van een dorp in het licht van leefbaarheid is uiteraard belangrijk voor zowel Doarpsbelang als de Ondernemersvereniging (OVTT). De dorpsarchitecte had voor haar bezoek aan Top en Twel al 50 andere dorpen onder de loep genomen. Een belangrijke observatie van deze dorpsarchitecte was dat ze nog niet eerder een dorp had gezien met zoveel lelijke utiliteitsgebouwtjes (voor elektriciteit en
riool/water e.d.) op soms erg opvallende plaatsen.

Er is toen door de OVTT contact gezocht met Liander en met de Gemeente SWF met de vraag of zij voor verfraaiing van bepaalde gebouwtjes/kasten toestemming konden geven. Dit gaat over drie kasten op de Forbiningswei en het elektriciteitshuisje bij het ijsbaanterrein aan de Sjaerdawei. Zowel Liander als gemeente SWF reageerden positief en willen hier aan meewerken. Een ontwerper heeft verrassende afbeeldingen "met een knipoog" ontworpen.  De eerste kunnen jullie vanaf vandaag bewonderen bij het ijsbaanterrein en de andere drie in de loop van het komend jaar.

Doarpsbelang en de OVTT zijn t.z.t. benieuwd naar jullie reacties.

Wij wensen iedereen een mooie jaarwisseling en de allerbeste wensen voor 2021!

Hartelijke groeten,
Doarpsbelang en OVTT

                               voor                                                                          na

 


Vervangen verwijsborden    (20-10)

Bij de toegang naar de bedrijventerreinen zijn vorig jaar nieuwe borden geplaatst. Op dit moment staan er op diverse plekken in Top en Twel nog witte verwijsbordjes naar de lokale bedrijven. Deze bordjes zijn nodig aan vervanging toe. De OVTT heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om de bestaande bordjes te inventariseren en de vervanging voor te bereiden. De uitkomst van deze inspanningen (het was echt een hele klus) is de realisatie van nieuwe bordjes in een universele kleur bruin met daarop de naam van het bedrijf en een bijbehorend pictogram. De witte bordjes zullen dit voorjaar allemaal worden vervangen.