2021-12-16 17:40:39
donderdag 16 december 2021

Vervanging brug van Uitwellingerga opgeschort: Te weinig budget

Het Rijk stelt eerst 140 miljoen euro beschikbaar om vier bruggen te vervangen op de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl, daarvan liggen er twee bruggen in Groningen en twee in Friesland. Voor iedere provincie is 70 miljoen te besteden.

In Friesland hebben de bruggen van Spannenburg en Kootstertille prioriteit, vanwege de functie die deze bruggen hebben voor het kruisende verkeer. Dit betekent dat er op dit moment geen budget is voor de vervanging van de brug van Uitwellingerga over het Prinses Margrietkanaal. Zodra er door het nieuwe kabinet extra budget beschikbaar wordt gesteld, wordt de vervanging van de brug Uitwellingerga weer opgepakt. 

Welke gevolgen dit besluit heeft voor het project 'Verkenning Friese Bruggen' en wat de consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van de brug van Uitwellingerga en de eventueel te nemen beheersmaatregelen moet door Rijkswaterstaat nog op een rij gezet. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.