2022-03-07 10:26:11
maandag 7 maart 2022

Iepen Dei Paul Dijkstra Composites B.V.

Wa’t benijd is nei wat composiet is en wat dêr mei dien wurdt, krijt oankommende freed 11 maart in treflike kâns hjir alles oer te hearren. Paul Dijkstra Composites B.V. bestiet nammentlik dizze moanne 10 jier en jout ús dêrom graach de gelegenheid ris te besjen hoe’t it by harren yn ‘e loads om en ta giet. 

Elkenien is tusken 14:00 en 17:00 oere fan herte wolkom, de kofje en tee stiet klear! 

 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.