2022-06-26 13:03:34
zondag 26 juni 2022

Rekordsprong foar Hanneke Westert yn Bûtenpost

By fierljepwedstriden yn Bûtenpost wie Hanneke Westert (Afkelânsdyk) fierwei de bêste by de famkes. Mei in sprong fan mar leafst 16,04 meter sette Hanneke sels in nij skânsrekord del.

Safier wie der op de skânsen fan Bûtenpost noch net earder by de famkes sprongen. It foarige rekord op de famkesskâns wie 15,39 meter. Mei dizze sprong wie Hanneke sneontejûn in klasse apart. De nûmer twa, Sanne Bouwstra kaam net fierder as 13,38 meter. Rixt van der Goot waard tred (13,26).

It wie de tredde deiwinst dit seizoen foar Hanneke. Se stiet no boppe-oan yn it klassemint. De rekordsprong fan Hanneke is prachtich fêstlein op fideo.

Hanneke Westert pakt nieuw schansrecord in Buitenpost.

BUITENPOST – Fierljepster Hanneke Westert uit Sneek springt in Buitenpost met maar liefst 16,04 meter een nieuw schansrecord bij de meisjes.

advertentie