2023-01-23 10:36:24
maandag 23 januari 2023

A7-aquaduct medio februari gedeeltelijk open voor verkeer

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure kan medio februari weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. Deze beslissing is genomen nadat deskundigen van Rijkswaterstaat, aannemers onder leiding van VolkerWessels en specialisten van Deltares uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar de haalbaarheid hiervan.

We moesten een andere manier van stabiliseren uitdenken. Zo konden we ruimte creëren voor het onderzoek naar de oorzaak en het uitvoeren van het definitieve herstel van de tunnel. Daarnaast hebben we ook onderzoek gedaan naar de veiligheid voor het wegverkeer. Door het nemen van diverse maatregelen is die gegarandeerd.

Zo geldt er na de gedeeltelijke openstelling een maximumsnelheid van 50 km/h en is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van snelwe A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio snel vermindert.

Weghalen grote zandzakken en aanbrengen nieuwe stabilisatie
Op 14 december 2022 werd de A7 tussen Joure en Sneek in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten nadat een tunnelelement in de noordelijke oprit van de Prinses Margriettunnel omhoog was gekomen. Na de afsluitingen werden direct grote zandzakken aangevoerd om de tunnelelementen te stabiliseren om zo verdere schade te voorkomen.

In totaal werden 10000 van deze grote zandzakken op de tunnelelementen geplaatst. Dankzij het aangebrachte monitoringssysteem is duidelijk geworden dat het omhoog gekomen tunnelelement weer nagenoeg in zijn oorspronkelijke positie is terug gezakt.

Vanaf maandag 23 januari 2023 start de aannemer Van Hattum en Blankevoort met het gecontroleerd verplaatsen en weghalen van deze grote zandzakken. Het verwijderen van de grote zakken is nodig om ruimte te creëren voor het wegverkeer.

Het stabiliseren van de tunnelelementen blijft nodig totdat het herstel is uitgevoerd. Daarom worden stalen rijplaten en betonblokken aangebracht in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel. Op deze manier komt er ruimte voor het wegverkeer. Op hetzelfde moment kunnen we goed onderzoek blijven doen naar de oorzaak en uiteindelijk het herstel uitvoeren. De verwachting is dat het wegverkeer medio februari 2023 weer gedeeltelijk gebruik kan maken van de Prinses Margriettunnel.

Bron: Rijkswaterstaat 


advertentie