2023-03-01 21:31:00
donderdag 2 maart 2023

Plaatsing van beschermingspalen bij brug Uitwellingerga

Vanaf maandag 6 maart wordt gestart met het plaatsen van beschermingspalen bij de twee Friese bruggen Aldskou en Uitwellingerga. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Het scheepvaartverkeer wordt over de werkzaamheden geïnformeerd door middel van een BAS bericht.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
De werkzaamheden bij de brug Aldskou beginnen op op 6 maart en vanaf dinsdag 14 maart bij de brug Uitwellingerga. De stalen beschermpalen worden voor de middenpijlers van de brug aangebracht met hoogfrequente trillingen. Deze techniek zorgt ervoor dat de overlast in de omgeving gereduceerd wordt. Naast het aanbrengen van de palen worden hoogteschalen gemonteerd. Deze geven de ruimte tussen het water en de onderkant van de brug aan. Daarnaast brengen we peilschalen en verlichting aan. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. De verwachting is dat alle werkzaamheden ruim een maand in beslag gaan nemen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het Prinses Margriet kanaal maakt onderdeel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Door het plaatsen van beschermingspalen worden de bruggen beter beschermd bij een frontale aanvaring en wordt de kans op een ernstige beschadiging kleiner. Door het nemen van deze extra maatregelen willen we voorkomen dat deze bruggen na een aanvaring buiten gebruik gesteld moet worden en wegverkeer geen gebruik meer kan maken van de brug.

Bron: Rijkswaterstaat


advertentie