2023-03-13 20:16:28
maandag 13 maart 2023

Delegatie CDA Fryslân op bezoek bij TOP’63

In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen was afgelopen zaterdag CDA lijstrekker en gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek in Oppenhuizen. Samen met de kandidaat uit ons eigen dorp Foppe Wiersma (nummer 6 op de CDA lijst) ging Douwstra in gesprek met het bestuur van TOP’63 en Doarpsbelang. Ook wethouder Bauke Dam schoof aan.

Met TOP’63 bestuurders Joop Hoekstra en Pier van der Meer en namens Doarpsbelang Luuk Westert werd uitgebreid stil gestaan bij de uitdagingen voor Top & Twel: teruglopende ledenaantallen bij de sportclubs, weinig starterswoningen én weinig doorstroom, maar ook de zorgen over het in stand houden van voorzieningen als MFC It Harspit. De provincie werkt hard om de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door de opbrengsten vanuit Windpark Fryslân (dit jaar bijna 20 miljoen euro) ten goede te laten komen aan de verduurzaming van buurthuizen en sportclubs – een plan waarmee binnenkort begonnen kan worden. 

Na een goed gesprek én de afspraak om snel weer verder te praten vertrokken CDA-ers Foppe en Friso naar de volgende stop: Slagerij De Jager. Daar trok de gedeputeerde een slagersjas aan om te proeven aan het slagersvak, onder de vakkundige leiding van Jelle de Jager. Met een praatje en een grapje werden al rap de karbonaadjes, droge worsten, en pondjes gehakt overhandigd aan blije klanten. Voordat er vaarwel werd gezegd, sloeg Friso Douwstra nog snel zelf wat in bij Jelle, waarna het gezelschap in de auto stapte, op verkiezingscampagne richting Workum, Bolsward, en uiteindelijk Sneek.


Geplaatst door: vv TOP'63

advertentie