2023-04-22 18:10:31
zaterdag 22 april 2023

Kerngroep Dorpsvisie: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Afgelopen donderdag was er een drukbezochte dorpsavond in It Harspit. ‘Top En Twel - Van Toen naar Toekomst’ stond centraal. De initiatiefnemers hadden een wel voorbereide invulling voor de bijeenkomst, maar moesten richting het einde even schakelen. Tussen de verwachtingen van hen en de behoefte van het publiek bleek een verschil, maar duidelijk werd dat dit onderwerp in het dorp leeft. En daar zijn de betrokken vrijwilligers blij mee want een Dorpsvisie hoort breed gedragen te worden. Ze zijn blij met de opkomst en kritische feedback en willen daar graag op verder borduren. Maar wie zijn de gezichten achter dit project? Topentwelonline ging met ze in gesprek.

“Oktober 2022 zijn we begonnen. We dachten dat het een tijdpad van december tot en met mei zou worden, maar dat zal langer gaan duren.” De reden van de eerste samenkomst was dat de huidige Dorpsvisie dateert van 2003 en verouderd is. “Er is behoefte aan een nieuwe toekomstvisie. Een visie als belangrijk document voor de gemeente maar ook een visie waar we vooral zelf als dorpen mee verder kunnen.”

Kerngroep
De kerngroep die het startschot geeft zijn Theo Boermeester, Corrie Dam (Energiecoöperatie Top en Twel), Hans Dijkstra (Top en Twel Duurzaam) en Annet Schukken (Doarpsbelang). Na een oproep en uitnodiging op Topentwelonline.nl ontstaat er een brede werkgroep van zo’n 10 tot 14 betrokken dorpsgenoten die samen met de kerngroep het traject naar de nieuwe dorpsvisie vormgeeft. Ook wordt er contact opgenomen met Doarpswurk en Dorpsbelang Heeg. Deze twee partijen hebben in 2012 gezamenlijk een nieuwe Dorpsvisie ontwikkeld op basis van het ’5x BeterBezig regels-model’. “Dit was succesvol en heeft tot mooie dingen geleid”, zegt Hans. "De uitkomst van de daar gehouden enquête was mede bepalend voor het vormen van de visie Heeg." Annet ziet de 5x BeterBezig regels vooral als een inspiratie hoe je de dingen doet.

Enquête
In de maanden die volgen wordt daarom een enquête opgezet voor de inwoners van Top en Twel. Betrokken partijen en de werkgroep worden gevraagd mee te kijken in het vormingsproces en het eerste concept wordt kleinschalig getest bij diverse doelgroepen. “Misschien hadden we meer moeten toetsen, maar we hebben echt geprobeerd mensen erbij te betrekken”, geeft Hans aan. “Onze grondgedachte is dat we de informatie van onderop boven willen laten komen”, vervolgt hij.

In de enquête en bijeenkomst afgelopen week kwamen vooral de groene en duurzame thema’s aan bod. Door het gekozen onderzoekmodel gaat daar veel aandacht naartoe. “Maar dat is zeker niet het enige. De voor ons belangrijke thema’s zijn ook het wonen en ontmoeten”, aldus Hans. Waarop Annet aangeeft: “We zijn een waterdorp waar reuring is”. En wat Annet betreft gaan we die identiteit niet verliezen. “Maar het dorp heeft het voor het zeggen. Wonen en werken naast elkaar laten bestaan is een belangrijk thema. Daar willen we aandacht aan besteden, want soms is dat ook ingewikkeld om met elkaar te realiseren. We weten van de slaapdorpen, waar de inwoners ’s ochtends naar hun werk vertrekken om ’s avonds pas weer terug te keren. Daarom is het onder andere belangrijk om de jeugd meer toekomst te bieden.”

'Het dorp is in gesprek met elkaar'
Dat Top en Twel geen slaapdorp is, bleek donderdagavond wel. Er waren 80 mensen aanwezig en de enquête is inmiddels 240 keer ingevuld. “Daar zijn we zo blij mee, want hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder de uitkomst zal zijn”, aldus Hans. En dus is er een belangrijk doel bereikt; het dorp is in gesprek met elkaar. Weliswaar met eerste kleine stappen, maar meer zullen er volgen. De Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT) gaf na afloop van de vergadering aan samen te willen optrekken en er werden suggesties en tips achtergelaten in de ideeënbus. “En mochten mensen actief mee willen denken dan is er de mogelijkheid om op woensdagavond 31 mei aan te sluiten bij de vergadering van de werkgroep”, laat de kerngroep weten. In tussentijd zal er ook een gesprek met Doarpswurk plaatsvinden en zal de kerngroep zich gaan verdiepen in de uitkomst van de resultaten.

De betrokken vrijwilligers vragen tijd om met de input van de dorpsavond ‘pas op de plaats’ te maken en verandering in te richten. Belangrijk daarin is om de betrokkenheid in de dorpen zo goed mogelijk te benutten. Ook zullen zij Top en Twel op de hoogte houden van de vervolgstappen en openbare presentatie van het concept. “Maar dat zal vermoedelijk na de zomer zijn. Eerst met elkaar in gesprek.” Het interview sluit af met de woorden “Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder.”

Tekst: Monica Jorna 


Op de foto van onder naar boven:
Theo Boermeester, Annet Schukken, Corrie Dam en Hans Dijkstra 


advertentie