2023-06-20 17:05:16
dinsdag 20 juni 2023

Efko Beton levert 2,7 km kademuur met gerecycled beton

Efko Beton, gevestigd in Uitwellingerga, heeft een omvangrijk werk gescoord in Alphen aan de Rijn, Zuid-Holland. Voor dit werk wordt 2,7 kilometer kademuur geplaatst. Hiervoor wordt gerecycled beton met secundair toeslagmateriaal gebruikt. Dit betekent dat 25% van het mengsel uit gerecycled materiaal bestaat. Daarmee is dit werk niet alleen de langste aaneengesloten afmeting voor een kademuurproject door Efko Beton, maar is het door het gebruikte betonmengsel ook vooruitstrevend voor de sector.

Gerecycled beton
“Efko Beton gebruikt al 15 jaar voor alle producten betonmengsels met 50% minder CO2-belastende portlandcementklinker in het cement. Dit betekent een halvering van de CO2-uitstoot ten opzichte van conventioneel cementbeton.” legt Ralf Riemersma uit. “Voor dit project zetten we een grote extra stap door secundair toeslagmateriaal te gebruiken. Oud beton wordt dan opnieuw gebruikt voor nieuw beton. Denk bijvoorbeeld aan materiaal dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen.” Voor het gebruik van het toeslagmateriaal is de betonmortelcentrale uitgebreid met een toeslagbunker, een soort trechter.

Energieneutrale fabriek
De stap naar gerecycled beton staat niet op zichzelf. Na de nieuwbouw van het kantoor aan het Prinses Margrietkanaal in 2021, het CO2-neutraal maken van de fabriek en de plaatsing van 300 zonnepanelen is de toepassing van gerecycled beton een volgende ambitieuze stap. Het kenmerkt de focus op duurzaamheid die Efko Beton legt voor de ontwikkeling van prefab-oplossingen voor grote infrastructurele projecten in heel Nederland.

Kademuurelementen vinden hun weg in heel Nederland
De kademuurelementen van Efko Beton worden voor diverse renovatieprojecten door heel Nederland ingezet. Dichtbij huis werden onder andere de kades in Sneek, Balk, Witmarsum, Gaastmeer, Sint Annaparochie en Delfstrahuizen gerenoveerd met behulp van kademuurelementen uit Uitwellingerga. Maar ook grachten in o.a. Amsterdam, Den Haag, Lelystad en Haarlem werden op deze manier met historisch besef vernieuwd.

Renovatie kademuren Oude Rijn nabij Alphen aan de Rijn
Het project nabij Alphen aan de Rijn vormt een nieuw hoogtepunt. Efko Beton levert in opdracht van aannemer Ploegam 2,7 kilometer prefab kademuurelementen met de uitstraling van basaltsteen voor de kadeverbetering in de Oude Rijn, van Alphen aan de Rijn naar Zwammerdam. Doel van de kadeverbetering is een upgrade van de infrastructuur en het versterken van de oeverconstructie.


Geplaatst door: EFKO BETON BV

advertentie