2023-08-10 17:38:22
donderdag 10 augustus 2023

Aanleg gastransportleiding Vermilion gaat vijf maanden duren

Vermilion Energy gaat deze maand beginnen met de aanleg van een nieuwe ondergrondse pijpleiding die de gaslocaties bij Toppenhuzen en Boazum met elkaar verbindt. De aanleg is nodig omdat Vermilion vanaf 2024 de productie uit het Oppenhuizen-veld gaat opstarten.

De nieuwe pijpleiding wordt bij de locatie van Vermilion in Boazum aangesloten op de bestaande pijpleiding naar Garyp, waar het gas na behandeling wordt overgedragen aan de Gasunie. Ook worden er inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bestaande pijpleiding van Boazum tot na Grou.

Werkzaamheden nieuwe pijpleiding
Voor de aanleg van de nieuwe pijpleiding en het gereed maken van de beide locaties voert Vermilion in de tweede helft van dit jaar werkzaamheden uit. De nieuwe ondergrondse pijpleiding loopt vanaf de locatie aan de Eastwei bij Toppenhuzen in noordelijke richting naar de locatie aan de Hegedyk bij Boazum. De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk overdag, maar kunnen incidenteel in de avond en nacht plaatsvinden.

Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
De pijpleiding tussen de locatie bij Boazum en de locatie aan de Leechlân bij Grou is op dit moment buiten gebruik. In 2024 wordt de leiding weer in gebruik genomen. Voorafgaand daaraan wil Vermilion op meerdere plekken in het leidingtraject, van 16 km lang, verschillende inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit gaan voeren.

 Activiteiten zichtbaar in het veld
De activiteiten die Vermilion dit jaar uitvoert voor beide pijpleidingtracés zullen zichtbaar zijn, zoals graafmachines en medewerkers die in het veld aan het werk zijn. Ook zullen er veel transportbewegingen merkbaar zijn. Er worden verschillende in- en uitritten gemaakt voor de trajecten en komen er transportroutes voor het werkverkeer. Na afloop wordt de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht en wordt het tracé netjes opgeruimd. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden ongeveer vijf maanden.

 Met aandacht voor de omgeving
Vermilion zegt alles er aan te zullen doen om te voorkomen dat omwonenden en natuur overlast ervaren van de activiteiten. Er worden, in overleg met betrokken gemeenten en eigenaren, voorzorgsmaatregelen genomen om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. Omwonenden zijn hier over geïnformeerd. Er is een ecologische toets gedaan en de werkzaamheden worden uitgevoerd met ecologische begeleiding.

Bron: Vermilion Energy

 


Lees ook:
Doarpsbelang, De Grachten en de OVTT werken samen in de Gascommissie


advertentie