2023-09-05 11:52:16
dinsdag 5 september 2023

Open dorpenroute: ‘Kom mar del yn Top & Twel!’

‘Waarom de deuren voor iedereen open staan in heel Oppenhuizen en Uitwellingerga’

Kom mar del yn Top & Twel! Dat klinkt niet alleen heel uitnodigend. Dat is het ook! Op zaterdag 9 september openen bedrijven en verenigingen de deuren voor het grote publiek en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in het gastvrije tweelingdorp. Een projectteam, samengesteld uit plaatselijke ondernemers, is al vanaf januari bezig met de voorbereiding van deze open dorpenroute door Oppenhuizen en Uitwellingerga. Namens dit team spreken we met Afke Kuindersma en Froukje Atsma, want wat kunnen we allemaal verwachten op deze dag?

De eerste succesvolle editie van ‘Kom mar del yn Top & Twel’ was vijf jaar geleden, in 2018. Het idee ontstond destijds vanuit de plaatselijke ondernemersvereniging OVTT. Volgens bestuurslid Afke Kuindersma is bij veel inwoners amper bekend wat zich achter de deuren van de bedrijven in de dorpen afspeelt, terwijl de verscheidenheid aan ondernemingen juist zo groot is in Top en Twel. Dat maakt het nieuwsgierig om eens bij onze ondernemers én de verenigingen binnen te kijken. 

Vanuit deze gedachte wordt ‘Kom mar del’ opnieuw georganiseerd. “Het brengt de dorpendichter bij elkaar”, vertelt Afke. “De open dorpenroute was vijf jaar geleden meteen al eengroot succes. Nu is ‘Kom mar del’ opnieuw een stuk groter met meer deelnemers én volop activiteit. Iedereen is welkom, ook van buiten de dorpen.”

Elkaar versterken
Volgens Froukje Atsma kun je als bedrijf of vereniging zelf een open dag organiseren, maar als je het samen doet, kun je elkaar versterken en laten zien wat je als dorpen te bieden hebt. Zij hoopt dat er lekker veel reuring in het dorp ontstaat. ‘Kom mar del’ is elkaar ontmoeten, verbinden, maar ook even ongedwongen ‘op de strún’ gaan door beide dorpen. 

Treintjes en (taxi)busjes 
De deuren in Oppenhuizen en Uitwellingerga gaan open van Noardein tot Súdein en van Westpolder tot Eastpolder. In totaal 48 bedrijven en verenigingen laten zien wat ze in huis hebben. Daar ligt ook de uitdaging voor het projectteam. Want van Jachthaven De Watervriend op de Sjuwedyk naar het Plattelânswinkeltsje aan de Eastwei overbrug je al gauw een afstand van een kleine zes kilometer. 

Afke en Froukje: “We zetten (taxi)busjes en treintjes in die het publiek naar de locaties brengen. Op de treintjes is een host (gastheer/gastvrouw) aanwezig om vragen te beantwoorden en over de dorpen te vertellen. Onderweg zijn er volop activiteiten, zoals muziek, springkussens voor de kinderen en bedrijven geven demonstraties of workshops.  Maar je eigen route uitstippelen kan ook. Een plattegrond met alle locaties is aanwezig. Daarnaast is op sommige plekken vervoer over water mogelijk om de weg van a naar b te verkorten.

Speciale dagaanbiedingen
De plaatselijke horeca pakt uit met speciale dagaanbiedingen en dat is niet alleen een kop koffie of een ijsje, maar bijvoorbeeld ook een lunch. “Met deze aanbiedingen is het niet nodig om thuis te eten en te drinken”, vinden Froukje en Afke. Zij hopen dan ook dat de lokale horeca goed bezocht wordt. In het programmaboekje dat huis-aan-huis- is verspreid, zijn coupons aanwezig met de speciale dagaanbiedingen. Deze zijn alleen op 9 september te verzilveren onder het mom van 'Jou dy efkes del yn Top & Twel'.

Foto-expositie 
Het is tevens de laatste dag van Tsjerkepaad en dan zijn de monumentale kerken van Top en Twel ook geopend. In de Johannestsjerke van Oppenhuizen is een foto-expositie te zien van de middenstanders uit de vorige eeuw. Kruideniers, bakkers, slagers, schilders en timmerlieden zorgden ook toen al voor veel bedrijvigheid in de dorpen. Deze kleine middenstanders zijn vrijwel allemaal verdwenen en hebben plaats gemaakt voor de ondernemers van nu, maar de expositie van ondernemende Top en Twelsters uit een verder verleden laat zien dat ook zij niet vergeten worden en sluit mooi aan bij de open dorpenroute. 

Afsluiting met livemuziek
Op zaterdag 9 september worden deelnemers en inwoners om 10.00 uur verwacht in MFC It Harspit, waar ‘Kom mar del yn Top & Twel’ officieel geopend wordt door wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest-Fryslân. Vervolgens zijn van 11.00 tot 16.00 uur de bedrijven en de verenigingen in de dorpen geopend voor het publiek. Daarna vindt nog een feestelijke afsluiting plaats met livemuziek in het dorpshuis.

Kijk voor meer informatie op: Kom mar del yn Top & Twel 2023 (kommardelyntopentwel.nl)

Bron: GrootSneek 
Tekst: Ynte Dragt


advertentie