2023-12-02 19:19:48
zaterdag 2 december 2023

IJskoorts bij Rept U?

Het kwik is nog maar amper onder nul en de ijsclub van Top&Twel wordt al benaderd voor een interview. Een journalist van het Friesch Dagblad krijgt voorzitter Robert Terpstra aan de lijn en brengt nog dezelfde dag een bezoekje aan de ijsbaan.

Warm van vrieskou
Eerlijk is eerlijk, enkele van de bestuursleden zijn goed op de hoogte van alle wintervoorspellingen voor het komende seizoen. In de hoop ergens te lezen dat het dit jaar toch echt weleens kon gaan gebeuren. Maar hoe meer men leest hoe meer divers de meningen zijn. Zeker is wel, zoals ook de kop van het krantenartikel in het Friesch Dagblad van vandaag klinkt, ‘IJsverenigingen worden warm van de vrieskou’.

'Sa seit de reedrydgek'
Uit dat artikel blijkt dat enkele collega-ijsbanen uit de omgeving nog niet onder water staan. In Top en Twel wel. Daar heeft Ane de Jong op 18 november de sluizen al open gezet. De journalist citeert onze voorzitter met de woorden: ,,Ik bin omjûn troch reedrydgekken. Ik hâld sels de iisdikte fan de oerstreamde stikjes lân yn de gaten.” Maar hij zegt zich geen illusies te maken. ‘’Yn novimber komme dan de earste waarkaarten. En hearst altyd it gejeuzel oer de Russyske Bear en ‘it giet oan’. Dêr is it allegearre fiertente betiid foar. Mar by sân sintimeter smite we de doar fuortendaliks iepen. Do moast ek net te skieterich wêze.”

Krakkemikkige muziek
Hoe graag we ook willen, schaatsen zit er voorlopig nog niet in. Ook al is IJsclub Rept U er klaar voor. De kantine is aan kant en diverse houdbare inkopen zijn al gedaan. De drie vrijwilligers Hans Bangma, Jan Booij en Afke Kuindersma poseren nog even voor de fotograaf van het Friesch Dagblad. En hopelijk kan de man dit seizoen nog een keer komen om de gezellige drukte op de ijsbaan te fotograferen. Ook al is de krakkemikkige muziek uit de boksen niet in beeld vast te leggen. 


advertentie