2023-12-08 11:01:46
vrijdag 8 december 2023

Atsma BV stuurt brandbrief aan Rijkswaterstaat over stremmingen brug Uitwellingerga

Bij Atsma Grond- en Waterwerken in Uitwellingerga luiden ze de noodklok over de afsluitingen van de brug bij Uitwellingerga in combinatie met het werk aan het nabijgelegen A7-aquaduct. Het bedrijf dat in Uitwellingerga aan het Prinses Margrietkanaal gevestigd is, ondervindt dagelijks de gevolgen hiervan in de bedrijfsvoering, waarbij de financiële schade per week oploopt. Zij hebben dat deze week in een brandbrief aan Rijkswaterstaat duidelijk gemaakt.

Atsma Grond- en Waterwerken heeft veel klanten ten zuiden van de brug. Voor het zware materieel van het bedrijf is het dus cruciaal dat zij van de brug gebruik moeten kunnen maken en dat zij daarnaast goed bereikbaar zijn. Omleidingsroutes die Atsma BV nu met langzaam verkeer, zoals tractoren, mobiele kranen, shovels en diepladers moet maken, betekent maximaal 30 tot 50 kilometer omrijden en dus ook veel extra reistijd. Zij vrezen klanten en daardoor een stuk marktpositie te verliezen. De immateriële schade kan wel eens niet te overzien zijn.

Brug vijf dagen gestremd
Afgelopen week was de brug van maandag tot en met vrijdag afgesloten voor het verkeer vanwege reparatiewerk. Voor Atsma onacceptabel en zij vinden dat Rijkswaterstaat de brug te gemakkelijk in het slot gooit als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Ze vragen zich af of Rijkswaterstaat wel voldoende doordrongen is van de gevolgen en welke impact dit heeft voor direct omwonenden en de bedrijven in en rond Uitwellingerga. Atsma schat dat de wekelijkse schade voor hun bedrijf zo'n 2000 tot 3000 euro is. Op jaarbasis is dat dus meer dan 100.000 euro. De problemen met de Prinses Margriettunnel zijn op 15 december 2022 ontstaan. Inmiddels zijn we dus een jaar verder.

Situatie was vermijdbaar geweest
Volgens Atsma zijn zij de dupe van het achterstallige onderhoud dat Rijkswaterstaat aan de brug heeft uitgevoerd. Dat geldt overigens voor meer bruggen in Fryslân, waar inmiddels ook beperkingen voor zwaar verkeer gelden. Met meer preventief onderhoud was deze situatie vermijdbaar geweest. Rijkswaterstaat heeft bewust dit risico genomen en dat vindt Atsma een kwalijke zaak.

Acute maatregelen
In 2024 staat nog meer reparatiewerk aan de brug en dus ook afsluitingen te wachten. Op den duur wordt de brug vervangen. Atsma maakt zich daar ernstige zorgen over en vindt dat Rijkswaterstaat acuut maatregelen moet nemen om de bereikbaarheid te garanderen. In de brief vragen zij aan Rijkswaterstaat om werkzaamheden aan de brug 's nachts en in het weekend uit te voeren of anders een noodbrug te plaatsen. Nog beter is extra aan- en afvoerwegen te maken, waardoor het materieel via de A7 door de tunnel kan, waar toch al een snelheidsbeperking geldt. Atsma geeft aan dat zij bereid zijn tot juridische stappen als Rijkswaterstaat deze maatregelen niet op korte termijn kan borgen.


advertentie