2024-01-11 10:12:13
donderdag 11 januari 2024

Informatieavond stuurgroep gaswinning op 17 januari

Toevoeging 18 januari 2024:

Onder aan deze pagina kunt u de presentatie van 17 januari teruglezen.  

Tevens is de voorbeeldbrief Offerteaanvraag als Word-document te downloaden en zijn de websites en emailadressen van de door ons genoemde expertisebureaus nog eens apart getoond.
 

Voor het oprichten van de Stichting streven wji naar minimaal 100 deelnemers. Als u uw nulmeting wilt laten bewaren door onze stichting stuur dan uiterlijk 31 maart 2024 een mailtje ter kennisgeving naar   DoarpsbelangTopEnTwel@Outlook.com

 

De aanleg van de gasleiding door de Afkepolder is in volle gang en op de gaswinlocatie aan de Eastwei is een en al activiteit. Kortom: de start van de gaswinning door Vermilion komt snel naderbij.

Medio november kondigde Vermilion aan dat zij bouwkundige opnames zouden laten uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen.

De Stuurgroep Gaswinning* is van mening dat de omvang van deze steekproef (plm. 25 woningen en gebouwen in onze dorpen) zéér onder de maat is. Als Vermilion de zorgen van de dorpsbewoners serieus zou nemen en álle woningen en gebouwen zou laten opnemen dan zou er naderhand géén discussie kunnen ontstaan over de causaliteit tussen schade en bodembeweging door gaswinning. Omdat Vermilion hier echter geen gehoor aan wil geven roept de Stuurgroep Gaswinning de bewoners van onze dorpen op zélf de bouwkundige opname te laten uitvoeren.

Om u nader te informeren over het nut van het laten uitvoeren van een nulmeting, over wie dat voor u kan uitvoeren en over de mogelijkheid de resultaten van de nulmeting vast te laten leggen en laten beheren in een stichting, zodat deze informatie naderhand door belanghebbenden c.q. gedupeerden kan worden gebruikt voor de collectieve vaststelling van de oorzaak van schade, nodigt de stuurgroep gaswinning u uit voor de informatieavond op woensdag 17 januari 2024 om  19.30 uur in It Harspit

U bent van harte welkom!

 


*) De stuurgroep gaswinning Top & Twel, samengesteld uit leden van Bewonersvereniging De Grachten, Ondernemersvereniging Top & Twel en Doarpsbelang Top & Twel, heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de afvaardiging van Vermilion Energy B.V. In deze gesprekken worden  onderwerpen als nulmetingen aan woningen en gebouwen, procedures bij eventuele schademeldingen, nakomen van de gemaakte afspraken besproken. De stuurgroep gaswinning houdt u via de pagina van Doapsbelang op Top&Twel Online op de hoogte van de overleggen met Vermilion. Heeft u vragen, meldingen, opmerkingen, tips & trick voor ons? Stuur dan een mailtje naar  DoarpsbelangTopEnTwel@outlook.com

Heeft u een vraag, opmerking of melding betreffende (de aanleg van de pijpleiding naar) de gaswinlocatie Oppenhuizen, stuur dan een mail naar infonl@vermilionenergy.com of bel naar Vermilion 0517 – 493 347

 

 


advertentie