2020-12-31 19:47:45
donderdag 31 december 2020

Knallend it jier út!

Alle respekt foar de karbidploech dy't der dochs yn slagge is om mei alle covid-restriksjes in spektakulêre sjitterij te organisearjen.

Diskear dus om reden fan Covid 19 oan de 'Afkelânsdyk'. In soad tradysjes steane faai, mar dit is dochs wol in moaie ôfsluter fan in tryst jier.


advertentie