2021-01-08 11:46:48
vrijdag 8 januari 2021

Fiskers fiskje graach yn Top en Twel

It kin noch sa kâld wêze, hobby is hobby! Dizze beide fiskers binne der goed op klaaid en hienen fan ‘e moarn betiid net iens safolle lêst fan de kjeld.

Efter de huzen yn Top&Twel wol it neffens de mannen altyd goed bite en mear is der ommers net foar nedich in fisker waarm te hâlden. 

(foto is mei tastimming makke en pleatst)


advertentie