2021-01-10 13:13:17
zondag 10 januari 2021

Raadsfracties FNP en De Wind willen duidelijkheid over het zonnepark bij Oppenhuizen

Het is al lange tijd stil omtrent de aanleg van het zonnepanelenpark aan de Broeresloot (tussen de A7 en de Nije Dyk). Te lang, zo vinden de raadsfracties FNP en De Wind, en dat roept wantrouwen op. Daarom zullen beide fracties tijdens de commissievergadering DSO van komende dinsdag vragen stellen aan het college van gemeente Súdwest-Fryslân om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Zoals bekend is het zonnepark omstreden door verontrustende berichtgeving in de media. Grondspeculanten liggen op de loer om grof te verdienen aan de grond en daarbij wordt de rol van initiatiefnemer Powerfield in twijfel getrokken. Dit was in 2018 reden voor de gemeente SWF om, op aandringen van de FNP, de vergunningsaanvraag te toetsen aan de wet Bibop. De vergunning is naar aanleiding van deze toetsing onder voorwaarden verleend. Maar wat nou precies de gevolgen zijn en of Powerfield aan deze voorwaarden voldoet, is nog steeds niet duidelijk.

De commotie rond Powerfield en de negatieve publiciteit was voor Doarpsbelang al aanleiding om de plannen voor het zonnepark naast zich neer te leggen. Daarnaast is er onder de inwoners van Top en Twel geen draagvlak om te participeren in het zonnepark. De fracties FNP en De Wind vragen zich af of de Top&Twelsters sowieso nog wel in zee willen met een partij als Powerfield, gelet op de voorgeschiedenis. Is het ‘overall’ niet beter dat de verleende omgevingsvergunning ingetrokken wordt?

Bekijk hier de vragen van de fracties FNP en De Wind aan de commissie Doarp, Stêd en Omkriten: Omfreegjen Kommisjegearkomste


advertentie