2021-06-03 19:31:50
donderdag 3 juni 2021

Nog geen duidelijkheid over brugvervanging Twellingea

Het is nog steeds niet bekend welke oplossing er komt voor de vervanging van de verouderde bruggen over het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw.

Vorig jaar presenteerde Rijkswaterstaat drie varianten, namelijk een brug van 7.40m of 9.10m hoog of een aquaduct. De stand van zaken is nu dat Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken op welke locaties een oeververbinding kan worden gerealiseerd. De uitkomsten van deze onderzoeken worden eerst afgestemd met de betrokken gemeenten en de provincie.

In de gepreksrondes hierna worden direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen aangehaakt. Dat zal naar verwachting deze zomer zijn, waarna weer in overleg met gemeenten en provincie een advies voorkeursalternatief wordt voorgesteld. Vervolgens vinden er informatiebijeenkomsten plaats voor alle belangstellenden.

Zoals bekend is er in Top en Twel een duidelijke voorkeur voor een aquaduct.