2021-06-28 20:03:26
maandag 28 juni 2021

Papierkontener oan de dyk

It kin wêze dat noch net elkenien der fannemoarn om tocht hat de papierkontener oan de dyk te setten. 

Fanôf no wurdt om de 6 wiken it âld papier troch de gemeente ynsammele. De folgjende kear dat de papierkontener wer lege wurdt, is moandei 9 augustus.


advertentie