2021-09-01 23:41:56
woensdag 1 september 2021

Terrein voormalig CZ Westerbrugsloot

Een nieuwe eigenaar voor voormalige Zuivelfabriek Uitwellingerga

Afgelopen weken hebben wij het erf van de voormalige zuivelfabriek in Uitwellingerga opgeruimd.

De overwoekerende hagen en struiken zijn verwijderd, waarna het gebouw weer goed zichtbaar is.

Komende tijd zal het terrein verder opgeknapt worden. Onder andere de aanleg van nieuwe hemelwater, drainage en erfverharding.

Kortom een mooie klus met zichtbaar resultaat!

Wolter Postma Dienstverlening

      advertentie