2021-09-21 10:54:35
dinsdag 21 september 2021

ZOU Kampioenen 2021 - Paul Dijksta & Hans Paul Galema

De Julius Cesaer van de ZOU 2021 zijn schipper Paul Dijkstra en fokkenist Hans Paul Galema, ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen! 

Met prachtig najaarsweer werden de ZOU wedstrijden gevaren op 18 en 19 september. Met een windkrachtje 2 [die soms ook weg viel] was het op zaterdag "echt" zeilen. Er moest gezocht worden naar vlaagjes wind en de juiste slagen, elke misser werd vertaald in een aantal plaatsen lager in het klassement.

De extra charme van de ZOU is dat de schepen van de eerste en laatst gefinishte deelnemer bij de tweede wedstrijd worden verwisseld. Niet alle valken zijn altijd even snel, door deze wisseltruc zijn de kansen voor een ieder echter gelijk.
Paul en Hans Paul werden in de eerste wedstrijd eerste, in de tweede wedstrijd met andere boot 9e,, voldoende voor kwalificatie in de A-poule.

Op zondag zijn de finales gevaren, met een windkracht 3/4. De olympische baan is groter gemaakt en aangepast naar de draaiende windrichting.
In de C-poule zijn Germ & Tjissie Atsma kampioen geworden, Koos en Tjeerd Steehouwer ginger er in de B-poule met de winst vandoor, in de A-poule was het veni, vidi, vici voor Paul Dijkstra en Hans Paul Galema. Proficiat.

Na de barbecue was het tijd voor de Berenburg ronde, de “alles mag” ronde om het eiland in de brekken waar jong en oud aan deelnamen. Eén team lag tijdens de start al bij het eiland, terwijl Germ bij de start een peddel wilde stelen en dat bekocht met een nat pak…

Het team van Jens Veenema ging er uiteindelijk met de Snoeppot en de Berenburg vandoor.


Uitslagen ZOU 2021

A-Poule

1 Paul Dijkstra Hans Paul Galema
2 Marten van der Veen Atze Atsma
3 Geert Atsma Ruurd Atsma / Dieuwke Atsma 
4 Gjalt van der meer Mink Gerlofs
5 Marije Pander Tsjerk Bouwhuis
6 Wolter Postma Jorrit van der Meer
7 Theo Douma Floor Douma
8 Jan Overwijk  Fokko vd Meer
9 Bauke Rijpma Gerben Homsma
10 Marten Perridon  Vincent Hoes
11 Fokke Lanting  Maaike Lanting 
12 Johan Meester Ruurd Veldhuis / Sjirk Brouwer

B-Poule 

1 Koos Steehouwer Tjeerd
2 Jelle Visser  Cornanda Zachariasse
3 Sipke W. de Schiffart  Senna Sterk 
4 Geart-Jan Blom Jeltsje Blom
5 Sietse de Vries Auke Wiersma
6 Jeroen Veenema Sjouke Schilstra 
7 Henk Raadsveld Linda Brouwer
8 Gosse Schriemer Jacco Veenstra 
9 Durk Overwijk Piet Atsma
10 Anne de Jager Douwe de Jager jr. 
11 Jeroen van der Berg Bernardus Hoogland / Jildau van der Berg
12 Daphne Feenstra Susan Feenstra

C-Poule

1 Germ Atsma Tjissie Atsma
2 Gerrit Bangma Chantal van der Klaauw
3 Johan Mulder Pieter Dekker
4 Djessica Zwaga Saskia Lanting
5 Jancko Rein Lanting
6 Taco Nossin Aeson Nossin / Eric Jongsma
7 Sido Terpstrra Dirk Terpstra 
8 Dennis hoogendoorn Moroni Verwaard 
9 Harry Schraa Rienk Schraa
10 Johannes Feenstra Afke Kuindersma
11 Berber walta Joke Veenema

Berenburg Ronde

 


Geplaatst door: Z.O.U.

advertentie