2024-06-09 10:08:38
zondag 9 juni 2024

Dorpsvisie Top&Twel - Van Toen naar Toekomst - uitgereikt aan wethouder Michel Rietman

Tijdens de dorpsfeesten van Top & Twel is op zaterdagmiddag 8 juni de Dorpsvisie ‘Van Toen naar Toekomst’ uitgereikt aan wethouder Michel Rietman. Het werd een feestelijke en muzikale ontmoeting in een drukbezochte feesttent, waarbij doarpsbelangvoorzitter Luuk Westert tijdens een kort plechtig moment de Dorpsvisie aan de wethouder overhandigde.

De Dorpsvisie begint met een droom waarin de jeugd de ruimte krijgt. Zij zijn onze toekomst en hun droom voor de toekomst moeten we realiseren in de wens van nu. Ze hebben een woonplek, een ‘hart’ om te ontmoeten en een toekomst nodig, waarin de jeugd (straks ouder en wijzer) verbonden is en blijft met Top & Twel. 

Vanuit de Dorpsvisie wordt daarnaast gekeken naar een Top en Twel waarin het eigen kenmerkende karakter omarmd en versterkt wordt. Het karakter van onze dorpen is gevormd vanuit het omgaan met water en ons wonen. Onze bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden worden nog steeds door het water gemarkeerd. Het is onze tweede natuur.

Enquête
Onze dorpen hebben een rijke historie van boeren, ondernemerschap, saamhorigheid en ‘mienskip’. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Het is deel van onze dorpen en zit in het DNA van de bewoners. Deze waarden ervaren we ook vandaag de dag nog. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er, voordat de definitieve dorpsvisie op tafel ligt, al diverse initiatieven zijn gestart naar aanleiding van de gehouden enquête. Initiatieven om nieuwe bewoners welkom te heten, de entree’s van onze dorpen te verfraaien, een ruilbeurs op te zetten en er zijn vergevorderde plannen om een fietsenmaker in onze dorpen te krijgen. Dit laat een grote mate van betrokkenheid van de bewoners zien en toont aan dat we onze toekomst mede zelf in handen willen hebben. 

Door enthousiaste en betrokken dorpsgenoten is het afgelopen anderhalve jaar hard en met kritische blik gewerkt aan de Dorpsvisie samen met vertegenwoordigers van:

 • Doarpsbelang Top & Twel
 • Energiecoöperatie Top & Twel
 • Top & Twel Duurzaam
 • Ondernemersvereniging Top & Twel
 • Protestantse Kerk Top & Twel
 • MFC It Harspit

Deze brede en deskundige vertegenwoordigers zetten zich in om de ambities en initiatieven uit de Dorpsvisie te stimuleren en coördineren.

Zes hoofdthema's
In de Dorpsvisie zijn 6 hoofdthema’s te herkennen:

 • Mooie en fijne leefomgeving
 • Woonplek voor allen
 • Samen Top & Twel
 • Omgaan met schaarste
 • Bedrijvigheid
 • Gastvrijheid en toerisme

Op elk thema heeft Top & Twel ambities en plannen, die uitgebreid worden toegelicht. Kortom: een Dorpsvisie waar Top & Twel trots op is en waar we nu mee aan de slag kunnen.

 advertentie