2024-02-07 19:54:50
woensdag 7 februari 2024

Fietspad Sneek-Joure krijgt een upgrade

Het fietspad tussen Sneek en Joure krijgt een opknapbeurt en wordt dit jaar nog opgewaardeerd, meldt gemeente Súdwest-Fryslân vandaag. Dit fietspad maakt deel uit van de zogenaamde trochfytsrûtes van de Provincie Fryslân. Dit zijn directe verbindingen tussen de grote kernen in Friesland, waar veel scholieren en woon-werk fietsers gebruik van maken.

Het fietspad wordt verbreed en de fietsers krijgen voorrang op het overige verkeer. De opwaardering geldt overigens alleen voor het deel dat in gemeente Súdwest-Fryslân ligt, dus tot aan De Hoarse, waar de gemeentegrens met De Fryske Marren loopt.

De gemeente laat weten wel met De Fryske Marren in gesprek te zijn over de aanpak van het fietspad op hun gemeentegrond, maar het besluit daarover ligt bij gemeente De Fryske Marren zelf. 

Investering in drie fietsroutes
Gemeente Súdwest-Fryslân wil het fietsgebruik stimuleren en de veiligheid voor fietsers verhogen en pakt dit jaar daarom drie belangrijke fietsroutes aan: de aanleg van een fietsstraat Tjerkwerd-Bolsward, het opwaarderen van het fietspad Sneek-Joure en de aanleg van een nieuw fietspad bij Nijland.

Meer ruimte voor fietsers
Wethouder Rietman benadrukt het belang van de fietsers: “Door het gemak van de elektrische fiets pakken mensen sneller de fiets en worden er langere afstanden afgelegd. We vinden dat een mooie ontwikkeling en willen fietsen in onze gemeente zo veilig mogelijk maken. Veilige fietspaden zijn op zichzelf ook een stimulans om vaker te fietsen of je kind alleen naar school te laten fietsen. Daarom willen we nu op korte termijn deze grote projecten aanpakken.”

De gemeente heeft in de begroting jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van fietspaden. De laatste grote aanpassing in Súdwest-Fryslân was de aanleg van één van de eerste fietsstraten in Nederland buiten de bebouwde kom, tussen Tersoal en Sybrandabuorren in oktober 2022. Deze drie nieuwe projecten kosten samen ca 3 miljoen euro waarvan de Provincie de helft voor haar rekening neemt. In maart neemt de gemeenteraad een besluit. Als de gemeenteraad instemt, kan nog dit jaar gestart worden met de werkzaamheden.

 


advertentie