2023-04-13 08:57:47
donderdag 13 april 2023

Top & Twel – van Toen naar Toekomst

Wat is jouw toekomst in Top & Twel? Welke voorzieningen hebben wij nodig voor onze dorpen? Kunt u als senior en kun jij als jongere in het dorp blijven wonen? Hoe ziet leefbaarheid eruit in de toekomst? Hoe gaan we om met energie, natuur, afval en water?

Dit zijn belangrijke vragen, vragen die beantwoord moeten worden. Vragen waar we het met elkaar over moeten hebben. Al onze wensen en plannen leggen we vast in de Dorpsvisie van Top & Twel.

Dorpsvisie
Een Dorpsvisie is een document waarin wij aangeven hoe wij samen denken over de toekomst van onze dorpen. De gemeente maakt gebruik van deze Dorpsvisie in alle beslissingen die genomen worden voor en over onze dorpen. Dit kan dan medebepalend zijn welke investeringen er worden gedaan (o.a. huisvesting, bedrijvigheid en infrastructuur).

De Dorpsvisie is een belangrijk document om verder te werken aan de toekomst van Top en Twel. De laatste Dorpsvisie van Top & Twel werd geschreven in 2003, het is nu de hoogste tijd om samen, jong en oud, plannen te maken voor de toekomst.

Meedenken en meepraten
Een voorbereidende werkgroep, bestaande uit een samenwerking tussen Doarpsbelang, de Energiecoöperatie en Top en Twel Duurzaam, aangevuld met enthousiaste dorpsbewoners, heeft onder begeleiding van Doarpswurk een enquête voorbereid. Door deze enquête in te vullen kan iedereen, jong en oud, meedenken en zijn of haar mening geven.

Digitaal of op papier
U vindt de enquête vanaf vandaag, 13 april, hier op topentwelonline. Scan de QR code in de foto met bijvoorbeeld de camera van uw telefoon of klik op deze link: https://forms.office.com/e/Rx3qwXxBgd.

Een papieren versie kunt u ophalen bij It Harspit en inleveren bij het secretariaat van de werkgroep: p/a. Corrie Dam, Tsjerkebuorren 59, 8625 HB in Oppenhuizen.

Wilt u de enquête graag invullen, maar is een beetje hulp welkom. Op vrijdagochtend 21 en 28 april zijn Annet en Hans van 9.30 – 10.30u aanwezig in it Harspit. U kunt natuurlijk ook bellen met Hans (06-128 27 144) en Annet (06-148 626 19) en dan maken we een afspraak.

Voor iedere 50ste ingevulde enquête doneren we een voedselpakket bij de voedselbank! Vul ‘m in en help de dorpsvisie en diegenen die het nodig hebben. De enquête sluit op 12 mei 2023.

Informatieavond over Toen en Toekomst
Naast de enquête houden wij op 20 april een interactieve informatieavond in het Harspit om 20.00u. Hoe was het vroeger, hoe is het nu en hoe zien wij de toekomst. Samen, met jong en oud, horen we de verhalen van toen (er waren bijvoorbeeld ooit wel 5 bakkers in de dorpen!) en denken we aan de hand van stellingen na over een duurzame toekomst voor onze dorpen. Doe mee, praat mee, samen voor de toekomst van top & Twel.

Samen kunnen wij onze invloed laten gelden bij het maken van plannen voor de toekomst voor onze dorpen. Laat uw mening horen, vul de enquête in en laat weten wat belangrijk is voor de toekomst.

 advertentie