2024-05-20 11:17:12
maandag 20 mei 2024

Wel en wee bij de OVTT

Afgelopen donderdag (16 mei) vond de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Top & Twel (OVTT) plaats in It Harspit.

De OVTT telt momenteel 64 leden, een klein aantal waren afgelopen week aanwezig bij de ALV. Tijdens deze avond werd teruggeblikt naar diverse activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, kwamen de boekhoudkundige cijfers aan bod en werd er al even vooruit gekeken. Bij de afsluiting werden twee bestuursleden in het zonnetje gezet.

Peter de Jong heeft zich in de afgelopen vier jaar op zeer vakkundige wijze over de boekhouding gebogen. Geen gemakkelijke taak aangezien het Ondernemersfonds Sudwest Fryslân vele eisen en regels stelt aan de besteding van hun gelden. Peter draagt het stokje nu over aan de nieuwe penningmeester Gjalt van der Meer. Een ander nieuw lid ter ondersteuning van het secretariaat is Krista van Dijk. De rol van voorzitter gaat van Theo Verboom naar Koos Oosterhaven. Theo blijft zich als algemeen bestuurslid met toewijding inzetten voor diverse lopende projecten.

De OVTT houdt zich bezig met ondernemerszaken in het dorp, maar is ook nauw betrokken bij de infrastructurele problematieken, de dorpsvisie en de gaswinning. Ze roepen inwoners van Top & Twel ook op om een nulmeting te laten doen (in verband met de gaswinning die dit jaar start) en dit rapport te deponeren bij de 'Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel'. Hierover binnenkort meer of zie deze website en typ bij de zoekfunctie ‘nulmeting’ in.


advertentie