4 Nieuwsberichten (1 t/m 4)

zo 8-05

Steuring Broeresleatsbrêge

Der sitte skynber noch wat bernesyktes yn de nije betsjinning fan de Broeresleatsbrêge op de Noardein of dat de boatsjeminsken harren net oan de regels hâlde. Der binne nochal wat lju...

zo 12-12

Top&Twelster skûtsje weer geheel verlicht

Het is een mooie traditie geworden, het verlichte skûtsje bij de entree van het dorp rond Kerst en Oud & Nieuw. Sinds vorig weekend ligt het skûtsje er weer verlicht bij.

wo 8-12

Brug Broeresloot gestremd voor vaarverkeer

Vanaf deze week tot maandag 31 januari 2022 is de brug over de Broeresloot op de Noardein afgesloten voor al het vaarverkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor het verkeer over de brug, de...

za 8-05

Fernuvering oer bouryp meitsjen sinnepanielengreide; wurk foarearst stillein!

Ofrûne wike is yn opdracht fan Powerfield uteinsetten mei it bouryp meitsjen fan it sinnepanielenpark by de Broeresleat tusken de A7 en de Nije Dyk. En dat wylst it fergunningetrajekt noch...