2022-05-21 12:30:14
zaterdag 21 mei 2022

Kampioen!

Dûbeld feest by follybalferiening T&T, want de B- én de C-famkes binne hjoed kampioen wurden! Nei beide wedstriden reinde it konfetti en waarden de froulju û.a. ferrast mei medaljes en in kampioensboard. 

Goed dien, froulju, fan herte lokwinske!