2022-10-31 21:05:05
dinsdag 1 november 2022

Oproep: Behoud dorpswinkel Top en Twel

Beste dorpsgenoten,

Op 1 oktober heeft de supermarkt in ons dorp haar deuren helaas moeten sluiten. Een verdrietige zaak met vervelende consequenties voor velen in onze dorpen. Deze dorpswinkel was belangrijk voor het gemak en leefbaarheid in Top en Twel en vervulde daarmee ook een belangrijke rol in de sociale contacten en hielp tevens mee om onze ouderen zolang mogelijk zelfredzaam te houden.

Doarpsbelang heeft in een eerste reactie op Topentwelonline al aangegeven dat deze sluiting voor haar reden was om samen met de ondernemersvereniging OVTT te kijken of er op één of andere manier toch weer een dorpswinkel te realiseren valt.

Dat hangt er echter sterk vanaf of er iemand, of een groepje is, die mogelijkheden ziet om een winkel te exploiteren. Op dit moment is er in die zin nog geen initiatiefnemer. Vandaar deze oproep!

Mochten zich initiatiefnemers melden, dan kunnen zij waar mogelijk hulp krijgen van o.a. Doarpsbelang en de OVTT voor het maken van een zakelijk plan voor een dorpswinkel.

Voor zo’n eventuele dorpswinkel is het van groot belang dat we horen en weten hoe het dorp hierover denkt en wat u kunt doen om een winkel in ons dorp te behouden. Daarom tevens onze oproep aan iedereen die de winkel een warm hart toedraagt om zich te melden bij het bestuur van Doarpsbelang met uw idee of inzicht of mogelijke inzet.

Alleen met een gezamenlijke inspanning is er een kans om een winkel voor ons dorp te behouden.

U kunt zich melden bij het bestuur of u kunt via de mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com uw belangstelling tonen.

Als er op dit front nieuws is te melden, zullen we dit laten weten.


advertentie