2023-01-14 20:05:37
zaterdag 14 januari 2023

Einde Passage-afdeling Oppenhuizen-Uitwellingerga na 75 jaar.

Jammer, maar helaas onvermijdelijk: Eind 2022 is onze afdeling opgeheven. Aanleiding voor de opheffing was en is het besluit van het Landelijk Bestuur van 'Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging', om per 1-1-2024 te stoppen omdat het ledental sterk is gedaald. Doorgaan als zelfstandige vereniging zagen we ook niet zitten, vooral door tekort aan bestuursleden.

Onze afdeling vierde in september 2022 nog haar 75-jarig jubileum en op 15 december was er als laatste bijeenkomst de Adventsviering. De toen gehouden collecte voor het East Bali Poverty Project heeft het mooie bedrag van € 202,80 opgebracht.

Met de groeten van het ex-bestuur
Corrie v.d. Zee, Trienke Westert, Margje de Jong, Trienke Pool en Hilly Dijkstra


advertentie