2023-03-04 13:46:26
zaterdag 4 maart 2023

Geslaagde biljartclinic voor de 18 plussers

Vrijdagavond was de Elkienzaal van it Harspit het decor van de tweede biljartclinic in korte tijd. Na de jongeren in januari kon nu iedereen vanaf 18 jaar zich opgeven. Door het driebandentoernooi van Friesland Cup in de Mienskipsromte waren er maar twee biljarttafels beschikbaar, dus was het mooie aantal van 12 deelnemers ideaal om veel speelminuten te maken en er een gezellige avond van te maken.

Na de inleiding door Ids Postma en onder deskundige begeleiding van Marten van der Veen en Jelle de Jager werden de basisbeginselen van het biljartspel aan de deelnemers bijgebracht. Mooi om te zien hoe enthousiast en leergierig iedereen was en ook gretig om de carambole te kunnen maken. Na ruim anderhalf uur oefenen begonnen de meesten het spelletje al aardig door te krijgen. 

Na twee geslaagde clinics en alleen maar positieve reacties wil de Evenementencommissie van it Harspit bekijken hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. Inzet is om vaker op vrijdagavond oefenavonden te organiseren. Wordt vervolgd.


advertentie