2023-06-21 20:04:32
woensdag 21 juni 2023

Rotonde Sneek-Oost door werkzaamheden dicht in juli

Door werkzaamheden aan de rotonde Sneek-Oost is deze gesloten van maandag 3 juli tot en met vrijdag 28 juli. Op de toerit naar de rotonde nabij tankstation Esso wordt een extra rijstrook aangebracht. Ook op de rotonde zelf komt een extra rijstrook. Daarnaast vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats.

Tijdens de werkzaamheden zijn de afrit Sneek-Oost en de rotonde afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt via bebording ter plaatse omgeleid. Voor (brom-)fietsers is de hinder minimaal.

Relatief kleine ingreep
Het is een van de eerste maatregelen om de verkeersdoorstroming op de rotonde te verbeteren. Met name in de spits ontstaan naar de afritten Sneek-Oost op de stadrondweg N7 vaak lange files en dat levert gevaarlijke situaties op.

 Volgens gemeente Súdwest-Fryslân gaat het om een relatief kleine ingreep die alvast wat lucht moet verschaffen voor het verkeer tijdens de drukke spitstijden. Aan het eind van het jaar is er naar verwachting meer duidelijkheid over een totale aanpak van de verkeersproblematiek op dit stuk van de stadsrondweg.


advertentie