2023-11-13 10:33:35
dinsdag 14 november 2023

'Het is kommer en kwel in Top & Twel!'

Komende zaterdag staat het smartlappenkoor Kommer & Kwel op de planken in het Harspit. Om hun 20-jarig jubileum eindelijk te vieren. Hun revue met sketches en muziek heet ‘Laat maar gaan’. TTOL ging langs bij twee leden van het eerste uur.

Sjongen en gesellichheid
Gerrie Kuindersma en Annamarie Bouwhuis zitten aan tafel en steken van wal. Eerdere nieuwsbrieven en programmaboekjes worden er bij gepakt en wat opvalt zijn de foto’s van het bonte gezelschap. In oktober 2000 startte Margriet Ferwerda het initiatief om met elkaar te zingen. “It wie in lyts ploechje mei allinnich mar froulju, allegear út Top en Twel”. Echter in de jaren erna groeit dit uit naar een zangkoor met meer dan 30 leden, mannen en vrouwen. “Se komme sels fan fierder fuort, ûnder oare Warkum, Boazum, De Jouwer, Boalsert en Snits. Allegear minsken dy’t fan sjongen en gesellichheid hâlde”, aldus Gerrie.

Jong en oud zingt mee
Gerrie is het oudste lid. Nog maar recent want Foppe is er op de respectabele leeftijd van 80 onlangs mee gestopt. “It jongste lid is noch mar krekt 40, mar we wolle d’r wol noch wol mear jongelju by ha”. Eén keer in de 14 dagen komen ze samen om te repeteren. Een accordeonist en gitarist zorgen voor de muziek en dirigent Age Elzinga leidt de groep. “Dat is net maklik want it is betiden krekt in hinnehok”, zegt Annamarie. Gezelligheid hoort er volgens de beide dames bij en vele leden blijven graag voor de nazit.

“Ik fyn 'Frysk hynder' it moaiste ferske, dat klinkt sa prachtich."

Lief en leed wordt gedeeld
In al die jaren hebben ze dan ook al heel wat lief en leed met elkaar gedeeld wat terugkomt in de levensliederen die gezongen worden. In het Nederlands en Fries wordt een lach en een traan opgewekt. “Ik fyn 'Frysk hynder' it moaiste ferske, dat klinkt sa prachtich”, aldus Gerrie. Annamarie zingt het liefst ‘Ik zou weleens willen weten’ van Jules de Corte. “Yn de fersoargingshûzen ha de minsken wolris de triennen yn de eagen as se dat hearre”. Naast het zingen voor oudere mensen is er ook een samenwerkingsverband met een smartlappenkoor uit Noord-Brabant. Ze bezoeken elkaar over en weer en zongen onlangs nog samen in Harderwijk.

Kommer en Kwel op de Wallen
Het 10-jarige bestaan zorgde destijds ook voor bijzondere momenten. Het koor toog naar Amsterdam waar ze een workshop smartlappen zingen volgden. Op hetzelfde moment werd daar gefilmd door een Belgisch televisieprogramma. Omdat de leden van tevoren op de hoogte gesteld waren, stonden ze er in vol ornaat. Gekleed in kleurrijke, vrolijke en extravagante kleding. Van netkousen tot korte rokjes. Tijdens de pauze gingen de leden in de buurt aan de wandel. “We bedarren op de Wallen en foar we it wisten waard d’r op de ramen tikke. De dames efter de rúten wiene net bliid, se woenen d’r gjin konkurrinsje by ha, we ha dêr sa om lake.” Geen lichte zeden bij dit koor, wel een liefdeskoppel. “Us foarsitter Jan en akkordeonist Renie binne no sels troud, dus it is net allegearre kommer en kwel by us hjer.”

'Het stuk neemt de mensen mee naar de hippe en roerige jaren ‘60/’70. Voor elk lid is een rol weggelegd'.

Laatste repetities en een afterparty
De komende week staat nog bol van de extra repetities om zaterdag 18 november klaar te zijn voor de revue. Een stuk die de mensen meeneemt naar de hippe en roerige jaren ‘60/’70. Voor elk lid is een rol weggelegd. Hieronder kun je lezen over enkele karakters en alvast kennis met ze maken. Het belooft in ieder geval een gezellige en bonte avond te worden. Na afloop is er nog een afterparty met DJ Tinus. Kortom een avond vol kommer en kwel maar eind goed al goed.

Revue ‘Laat maar gaan’ - zaterdag 18 november - aanvang 20:00 uur – Harspit Oppenhuizen - toegang € 5,00 inclusief koffie/thee

Maak alvast kennis met:

Koen is populair bij de meiden, neemt het niet zo nauw en geniet volop. Er is altijd hectiek en rottigheid in zijn leven. Hij wil geen vastigheid maar woont nog wel bij zijn moeder.

Danny, de beste vriend van Koen, is een rustige nette jongen, maar net niet goed gekleed. Hij heeft een vaste baan, een eigen huis en een coole auto. Danny droomt van een vaste relatie.

Sofie is een populaire meid. Ze is vrijgezel en geniet van het leven. Ze kent Danny al haar hele leven.

 

Tekst: Monica Jorna


advertentie