2024-03-24 20:57:27
zondag 24 maart 2024

Viering Palmpasen in de Johannestsjerke

Samen met de kinderen van de kindernevendienst vierden de kerkgangers van de Protestantse Gemeente vanochtend Palmpasen in de Johannestsjerke. De Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen en is het begin van de zogegenoemde Stille Week (ook wel Goede Week genoemd). De kerkdienst werd geleid door ds. Nicolle Pronk en was live te zien bij Omrop Fryslân. 

De kinderen hadden allemaal een feestelijke Palmpaasstok gemaakt. De Palmpaasstok staat vol van symboliek, waaronder het broodhaantje, dat symbool staat voor het breken en verdelen van het brood door Jezus bij het laatste avondmaal.

Open Kerk in de Stille Week
Komende week op maandag, dinsdag en woensdag is de Johannestsjerke van 18.30 tot 19.30 uur voor iedereen open om binnen te lopen voor een moment van stilte of bezinning. Je kan een kaarsje aansteken, je kan bidden of voorbeden aanvragen/opschrijven in het gebedenboek dat open ligt. Wees welkom!

Voor de kerkdiensten tijdens Pasen, kijk op de agenda van de Protestantse Gemeente.
De kerkdienst van zondagochtend kun je terugzien via de website van Omrop Fryslân.


advertentie