2024-02-08 12:09:35

Voorjaarsgemeenteavond

woensdag 20 maart 2024 Aanvang: 19:30

Voorjaarsgemeenteavond
Om alvast in de agenda te noteren: woensdag 20 maart om 19.30 uur wordt de voorjaarsgemeenteavond gehouden in It Lokaal.
Iedereen van harte welkom. De agenda zal in ’t Tsjerkefinster van maart komen te staan.


advertentie