2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

do 6-05

Blomkemerk Jeugdclub bij de Centerrr

Ek dit jier is der wer in blomkemerk op it pleintsje foar de Centerrr oan de Tsjerkebuorren. Wa't dus noch blomkeguod nedich hat foar de tún, border of it balkon is freedtemiddei tige...

Earste ljipaai jeugd fûn troch Teatske Feenstra

Ek by de jongerein is it earste ljipaai fan dizze maitiid fûn, sa lit de Fûgelwacht Top en Twel witte. Teatske Feenstra (Eastwei) is de gelokkige.