4 Nieuwsberichten (1 t/m 4)

do 9-06

Doarpsfeesten traapje ôf mei in optocht!

De doarpsfeesten binne nei trije jier werom yn Top en Twel en steane diskear yn it teken fan de 'Sixties'. Fannejûn waard útein set mei in optocht. In bûnt spektakel gie...

vr 8-10

Twa dagen feest yn Top en Twel

De tinte stiet der wer, hielendal klear en ynrjochte foar twa jûnen live muzyk mei publyk op it iisbaanterrein. Twa kear efter mekoar koene yn juny de doarpsfeesten net troch gean, mar no it...

wo 9-06

Dochs in bytsje doarpsfeest

‘Normaal' soene we it kommende wykein doarpsfeesten fiere, mar dat sit der ek dit jier net yn; net sa’t wy dat wend binne yn elts gefal. It bestjoer fan ús Oranjeferiening...

ma 7-06

Komend weekend Rebusvaren met de ZOU!

De ZOU wedstrijden zijn verplaatst naar september, maar opnieuw niets doen in juni is geen optie meer. Daarom organiseert de ZOU in samenwerking met de Oranjevereniging een Rebus-vaartocht achter...