2021-11-22 09:58:53
maandag 22 november 2021

Zonnepark Oppenhuizen in januari klaar voor gebruik

Voor de zomervakantie is PowerField gestart met de realisatie van het zonnepark in Oppenhuizen. De locatie bij de A7 ter hoogte van de Broeresloot is ongeveer 3,2 hectare groot. Volgens PowerField wordt niet op de gehele locatie zonnepanelen geplaatst; door het realiseren van tussenruimten, ruimte voor landschappelijke inpassing en onderhoudspaden, blijft er zo’n 2,7 hectare voor het zonnepark over. 

Rondom het zonnepark is een hekwerk geplaatst met een landelijke uitstraling, voorzien van houten palen en een grofmazig hekwerk. Er wordt nog beplanting aangebracht aan de noord- en oostzijde van het zonnepark, om het landschappelijk in te passen. Aan de noordzijde zal daarnaast ook nog een strook bloemenmengsel worden ingezaaid. Op dit moment zijn vrijwel alle 9316 zonnepanelen geplaatst en naar verwachting zal het zonnepark eind januari operationeel zijn.

De locatie heeft een opgesteld vermogen van zo’n 4,1 MWp. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 1100 gemiddelde Nederlandse huishoudens. De kans dat deze huishoudens uit Oppenhuizen/Uitwellingerga komen, is echter minimaal. Vanuit de dorpen en direct omwonenden is er namelijk veel weerstand geweest tegen de komst van het zonnepark en bovendien is er vanuit de inwoners geen draagvlak om te participeren in het zonnepark. 


advertentie