2022-12-02 15:51:51
vrijdag 2 december 2022

Gemeente SWF wil grond Afkelânsdyk aankopen voor woningbouw

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een perceel grond aan de Afkelânsdyk op het oog voor toekomstige woningbouw in onze dorpen. De grond is momenteel eigendom van de Protestantse Gemeente in Top en Twel en de gemeente wil op dit perceel een voorkeursrecht, oftewel een recht tot eerste koop, vestigen. Bij verkoop moet de grondeigenaar het perceel dan eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

De gemeente is al langere tijd met dorpsbelang in gesprek over woningbouw in Top en Twel. Er is grote behoefte aan onder meer betaalbare woningen voor starters en senioren die in het dorp willlen blijven wonen. In de dorpskern zelf zijn geen geschikte locaties, waardoor de Afkelânsdyk in beeld is gekomen als locatie voor woningbouw.

Het perceel grond heeft momenteel een agrarische bestemming. Deze bestemming zal dus moeten worden gewijzigd. Op voorhand zijn er in de directe omgeving geen functies (bedrijven) aanwezig die onoverkomelijke beperkingen opleveren voor woningbouw. Het voorkeursrecht moet nog worden bekrachtigd door de gemeenteraad.


advertentie