2024-04-15 13:58:10
maandag 15 april 2024

Hulp gevraagd voor een bejaardentehuis in Suriname

Het is al weer een paar maanden geleden dat Monique Masé bij ons in de Johannestsjerke optrad tijdens een goedbezochte ochtenddienst. Inmiddels is zij naar Suriname geemigreerd. Afgelopen week ontvingen we van Monique vanuit Paramaribo een hulpvraag.

Bejaardentehuis in nood
Zij gaf aan dat het bejaardenhuis, Huize Lunor, in het dorp Coronie in Suriname hulp nodig heeft. Hier wonen twintig cliënten, maar er is geen geld en een gebrek aan spullen om hen goed te kunnen verzorgen en te laten leven. Veel tehuizen elders hebben al moeten sluiten, maar in Coronie helpen de inwoners de cliënten om in het bejaardentehuis te kunnen blijven wonen. Dat doen ze bijvoorbeeld door voedsel te verbouwen in de tuin. Naast een woonplaats voor oudere mensen betekent het openhouden van Huize Lunor ook werkgelegenheid voor het dorp Coronie.

Waarmee kunnen we helpen
Monique vraagt om financiële middelen zodat ze materialen ten behoeve van de cliënten kunnen inzamelen en in een container kunnen verschepen naar Suriname.

Daarnaast vraagt zij om de volgende materialen:
Incontinentiemateriaal
Handschoenen latex
Bloeddrukmeters
Glucosemeters/ strips
Saturatiemeter
Polsteller
Temperatuurmeter
Medische alcohol
Infuusstander
Rolstoelen
Looprekken
Po-stoelen
Urinaals
Nierbekkens
Kussens
Matrassen
Lakens/slopen
Desinfectants

Ook voedingsmiddelen zijn welkom
Tevens zijn ze erg geholpen met goed houdbare (voedings-)waren, zoals: bruine bonen, pakjes soep, tandpasta, zeep, shampoo enzovoort. 

De diaconie heeft persoonlijk contact met Monique en vraagt jullie om een financiele bijdrage voor het vervoer van de container. Graag ontvangen we je gift op de bankrekening van de diaconie: NL51RABO0359505872 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga. Daarbij graag vermelden dat het om de Actie Suriname gaat.

Daarnaast zijn de genoemde spullen ook van harte welkom. Deze kun je achter in de kerk in de doos bij de kapstokken doneren, of bij een van de Diakenen of Trees Brouwer brengen. Ook met vragen over het project kun je bij hun terecht. 


advertentie