3 Nieuwsberichten (1 t/m 3)

vr 25-03

Earste ljipaai jeugd foar Tjeerd de Jong

Freedtemiddei om 17 minuten foar trijen koe Tjeerd de Jong syn gelok net op, want doe fûn hy it earste ljipaai fan de jeugd yn Top en Twel. Tjeerd fûn it twake yn de Eastpolder yn in...

wo 16-03

Earste ljipaai fan Top&Twel fûn troch Jan Nauta

It earste ljipaai fan Top en Twel is fûn troch Jan Nauta (Greate Sudein). Hy fûn it aaike fannemoarn om 10.48 oere efter hûs yn in stik greide fan de Sjuwepolder. De fynst is...

Earste ljipaai jeugd fûn troch Teatske Feenstra

Ek by de jongerein is it earste ljipaai fan dizze maitiid fûn, sa lit de Fûgelwacht Top en Twel witte. Teatske Feenstra (Eastwei) is de gelokkige.